Біологічна хімія - одна з провідних наук сучасної біології, що інтенсивно розвивається. Покликана розширити світогляд у галузі природничих наук, наші знання про життєві процеси. Вона відкриває значні перспективи керування ними. Головними завданнями біохімії є вивчення хімічного складу живих організмів, структури речовин, з яких вони побудовані, послідовності та взаємозв"язку реакцій хімічних перетворень, що характерні для живого і відрізняють його від неживого.

На заняттях гуртка вихованці вивчають основні біохімічні елементи і сполуки, їх структури, властивості, функції і значення в природі та житті людини, звертається особлива увага учнів на розділи біохімії. які мають безпосередній стосунок до сучасних екологічних проблем; опановують біохімічні методи дослідження з їх можливостями в сукупності з іншими методами аналізу, систематики, моделювання, прогнозування.Окрім цього керівниками гуртка ведеться активна профорієнтаційна робота та підготовка до вступу в профільні вищі навчальні заклади.

заняття гуртків проводить: заступник директора з навчальної роботи облекоцентру, керівник гуртків Кухарська Тетяна Анатоліївна та методист, керівник гуртків Федун Галина Романівна

Кiлькiсть переглядiв: 179

Коментарi