/Files/images/_D .jpg

Проблема промислової утилізації твердих побутових відходів на сьогодні майже не вирішена: частину відходів спалюють, іншу – закопують в землю, а більшість просто висипають на звалищах і залишають. Вирішення проблеми є – сортування сміття , його переробка, вторинне використання . Навіщо викидати речі, які не розкладатимуться роками, коли їх можна використати вже сьогодні.

Мета гуртка– формування екологічно-свідомої особистості в процесі творчої роботи з природним матеріалом та вторинною сировиною.

Основні завдання:

¾ надати спеціальні знання з питань побутової екології;

¾ навчити використовувати натуральні матеріали у поєднанні з сучасними техніками і технологіями;

¾ ознайомити здобувачів знань з напрямками дизайну, який сприяє утилізації використаних матеріалів;

¾ сприяти усвідомленню вихованцями функцій природи в житті людини та її самоцінності;

¾ формувати вміння і навички працювати з різними природними та штучними матеріалами;

¾ формувати почуття прекрасного, свідоме та відповідальне ставлення до праці, почуття особистої причетності до збереження природних багатств і відповідальності за них;

¾ формувати екологічну компетентність;

¾ здатність особистості гармонійно співіснувати з природою, поводитися компетентно, екологічно безпечно;

¾ створити умови для самореалізації, творчого розвитку дітей та молоді;

¾ пропагувати здоровий спосіб життя та відповідальне ставлення до свого здоров’я та навколишнього природного середовища;

¾ виховувати культуру праці і спілкування, бережливе ставлення до природи.

Заняття проводить керівник гуртка Гевко Галина Ярославівна

Кiлькiсть переглядiв: 167

Коментарi