• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку

Актуальна тенденція модернізації освіти тісно пов'язана з переоцінкою цінностей, із завданням і призначенням людини. Основним наслідком цього є усвідомлене переосмислення завдань освіти в контексті нових вимог і можливостей, що ставить перед людством XXI століття.

Орієнтуючись на кращі світові стандарти, Україна задекларувала свою орієнтацію на стратегію стійкого розвитку. Позашкільні освітні заклади здатні зробити вагомий внесок у її реалізацію. Розвиток освіти для стійкого розвитку викликає потребу в нових педагогічних моделях, педагогічній культурі, новому педагогічному змісті.

Зокрема, позашкільна освіта для сталого розвитку має сприяти розповсюдженню знань про стан довкілля та надавати критерії, стандарти, рекомендації щодо прийняття рішень з природоохоронних питань.

Саме позашкільна, а насамперед природнича освіта, має формувати такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію. Вироблення критеріїв результативності освіти для сталого розвитку здійснюється через аналіз системи науково- дослідницької, експериментальної роботи, природоохоронної роботи.

Загальною метою навчальних програм є створення педагогічних умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення вихованців у процесі засвоєння базових знань з природничих дисциплін та проведення дослідницької роботи, формування екологічної культури, розвиток особистісних якостей, необхідних для втілення ідей збалансованого розвитку.

Програми збірника об’єднані загальною ідеологією надання якісної позашкільної освіти на засадах формування у вихованців ноосферного мислення в умовах постіндустріального суспільства.

Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.

Інтеграція наукової методології та позашкільної дидактики сприятиме формуванню цілісної наукової картини світу, перетворенню біологічних знань у наукові переконання, адекватному ставленню до загальнолюдських цінностей, забезпечить практичне спрямування екологічних знань у майбутній діяльності.

Загалом ідеться про створення такої системи цінностей, як складову культурного світобачення, яка б не залежала від таких факторів, як економічна ситуація, зміна політичної влади тощо, в якій би захист і збереження природи вважались такою ж цінністю, як і саме життя.

Біологічні дисципліни є невід'ємною складовою допрофільної підготовки та профільного навчання майбутніх екологів, зоологів, фахівців у сфері агропромислового комплексу, оскільки вирішують завдання органічного поєднання дисциплін біологічного спрямування, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування в єдину цілісну систему знань. Зміст біологічних дисциплін концентрує змістовно-логічне ядро наукової інформації, що становить провідний компонент допрофесійної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів. Біологічні знання реалізують завдання екологічної освіти на теоретичному рівні, розкривають суспільну значущість екологічного матеріалу, сприяють розвитку екологічного мислення, збагачують мотиваційну сферу природоохоронної діяльності гуманістичними, патріотичними, екологічними, естетичними та пізнавальними мотивами.

Програми збірника побудовані на основі як загальних дидактичних (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання із життям), так і специфічних (краєзнавчий, фенологічний, народознавчий) принципів. Особливість цього циклу програм полягає у тому, що значна увага приділяється самостійній практичній роботі вихованців у лабораторіях, на природі та навчально-дослідних ділянках, проведенню розвивальних екскурсій до науково-дослідних установ, аграрних підприємств, музеїв, виставок.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 2578

Коментарi

  • ihor

    2017-09-27 08:19:51

    grayt gob...